Web sitemizde yer alan ürün görselleri ve spesifikasyonları temsili olup; ürün tedariki için satış teklifi yahut icaba davet anlamına gelmez. IMPO, bu ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme, yeniden düzenleme yahut tamamen satıştan kaldırma hakkına her zaman sahiptir.

İnsan Kaynakları Polİtİkası


1000x1000px_HR.jpg

İMPO’da, en önemli başarı kaynağının çalışanlar olduğu bilinir ve her çalışanın kritik öneme sahip olduğuna inanılır. Çalışkanlık, ekip ruhu, birbirimizle ve paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerin saygı, güven ve dürüstlükle beslenmesi İMPO İnsan Kaynakları Yönetimi’nin temel değerleridir.

İMPO, çalışanlarına dinamik, etik, pozitif ve performans odaklı bir çalışma ortamı sunarken, köklü ve istikrarlı bir şirket olmanın yarattığı güveni de hissettirir. Tüm çalışanların ve adayların farklı deneyimlerine, bilgi ve yeteneklerine değer verir, bireye saygıyı, katılımcılığı, açık fikirliliği önemser ve çalışanların kariyerlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları tüm araçları eksiksiz sağlamayı taahhüt eder.