Web sitemizde yer alan ürün görselleri ve spesifikasyonları temsili olup; ürün tedariki için satış teklifi yahut icaba davet anlamına gelmez. IMPO, bu ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme, yeniden düzenleme yahut tamamen satıştan kaldırma hakkına her zaman sahiptir.

İş Güvenlİğİ Polİtİkası


1000x1000px_safety.jpg

İMPO; kalite, çevre, İSG yönetim sistemlerinin bilinmesi ve benimsenmesi için çalışanlarına periyodik eğitimler verir. Bu yönetim sistemlerini programlı ve programsız iç denetimlerle kontrol eder. Daha güvenli, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı yaratılması için;

Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile İSG risklerini belirleyip en aza indirmeyi,

İSG performansını sürekli iyileştirerek, süreçlerin tüm yasal ve diğer zorunluluklara uygunluğunu sağlamayı,

İSG risklerini en aza indirecek önlemleri alarak çalışma ortamlarını güvenli hale getirmeyi, çalışanların sağlıklarını korumayı, herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,

Yeni yatırım ve süreçlerin İSG açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmeyi,

İSG yönetim sisteminin ve bilincinin tüm çalışanlarda ve faaliyet alanlarında yerleşmesi, gelişmesi, sürekliliğinin sağlanması amacıyla eğitimler vermeyi

Müşteriler, tedarikçiler, resmî kurumlar ve diğer paydaşlar ile iş birliği yaparak İSG performansını arttırmayı taahhüt eder.