Web sitemizde yer alan ürün görselleri ve spesifikasyonları temsili olup; ürün tedariki için satış teklifi yahut icaba davet anlamına gelmez. IMPO, bu ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme, yeniden düzenleme yahut tamamen satıştan kaldırma hakkına her zaman sahiptir.

Çevre Polİtİkası


1000x1000px_environment.jpg

Çevreyi değerli bir hazine olarak gören ve en iyi şekilde korunması gerektiğine inanan İMPO, şirket hedefleri doğrultusunda herkes için daha iyi bir gelecek yaratmaya kendini adamıştır.

Bu amaçla İMPO;

Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,

Hammadde ve enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,

Tüm faaliyetlerinin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, bu atıkların en aza indirilerek çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı,

Çalışanlarında çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler vermeyi,

Müşteriler, tedarikçiler, resmî kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığı paydaşlar ile iş birliği içinde çevre performansını arttırmayı taahhüt eder.