Web sitemizde yer alan ürün görselleri ve spesifikasyonları temsili olup; ürün tedariki için satış teklifi yahut icaba davet anlamına gelmez. IMPO, bu ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme, yeniden düzenleme yahut tamamen satıştan kaldırma hakkına her zaman sahiptir.

Laboratuvar Kalİte Polİtİkası


1000x1000px_quality_policy.jpg

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Ticaret A. Ş. Pompa ve motor deney laboratuvarında yürüttüğü faaliyetlerde tarafsız olmayı, tutarlılığı ve çalışanlarının yetkinliğini temel prensipler olarak belirlemiştir.

Bu çerçevede:

  • Laboratuvarda yapılan tüm testler ve deneyler ulusal veya uluslararası standartlara izlenebilir kalibrasyona sahip cihazlarla, ulusal veya uluslararası standartlara göre, yeterli niteliklere sahip uzman personel tarafından gerçekleştirilecektir.
  • Yapılan test ve deneylerin sonuçlarının güvenilirliği ve tutarlılığı güvence altına alınacaktır.
  • Laboratuvar personelinin uygun niteliklere sahip olması ve bunun sürdürülmesi sağlanacaktır.
  • Test ve deney donanımının mevcut güncel teknoloji ile uyumlu olması sağlanacaktır. 
  • Tüm test ve deney faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin bilgileri korunacak ve ilgili olmayan taraflarla paylaşılmayacaktır.
  • Laboratuvar yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynaklar sağlanacaktır.